Zaznacz stronę

BEZPIECZNE SYSTEMY ZAMKNIĘTE W ONKOLOGII

Jedyny w Polsce katalog, który w szczegółowy sposób prezentuje przygotowanie do bezpiecznej pracy z lekiem cytostatycznym w pracowni i na oddziale. Autorzy katalogu to zespół znakomitych ekspertów-praktyków. W opracowaniu, kompleksowo krok po kroku, zostały przedstawione zasady i reguły związane z bezpieczeństwem pracy w pracowni cytostatycznej.

Czy wiesz że…?

U

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić ochronę swojemu personelowi pracującemu z cytostatykami poprzez wprowadzenie właściwych środków technicznych i organizacyjnych, a ponadto są zobowiązani wyposażyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej?

Wykazano, że pielęgniarki pracujące bez środków ochronnych w miejscu, gdzie przygotowywano i podawano leki cytotoksyczne, miały wyższy poziom substancji mutagennych w moczu, w porównaniu z pracownikami, którzy nie byli eksponowani (badania Falck).

r